Suočavanje sa složenošću i dilemama u društveno korisnom učenju