DKU prakse

Mogućnosti društveno korisnog učenja u okviru kolegija Stručna praksa-DKU

SP-DKU je izborni predmet koji se upisuje u okviru studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji društveno korisnog karaktera, kroz aktivnosti vezane uz studij/smjer, te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu stečenih teorijskih znanja. SP-DKU se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom Ekonomski fakultet u Splitu ima sklopljen ugovor o izvođenju SP-DKU. Sve informacije o stručnoj praksi-DKU možete pronaći OVDJE. Na natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji, temeljem stanja položenih ispita 15. rujna, u narednoj akademskoj godini mogu upisati izborne predmete zadnje godine preddiplomskog, stručnog, diplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija. Prijave studenata na natječaj zaprimaju se do 15. rujna kroz e-prijavni obrazac, do kada se u studentsku referadu dostavljaju i sve dodatne potvrde neophodne za bodovanje u selekcijskom postupku. Obzirom na navedeno, studenti će u drugom semestru akademske godine, imati priliku upisati izborni predmet Stručna praksa-DKU(6 ECTS) i u udrugama te je odraditi kod jedne od sljedećih udruga: udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, udruga most, udruga tjelesnih invalida TOMS, Klub mladih Split, 3PSPLIT- udruga za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje, Aerotehnička udruga Split, udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju "Anđeli", udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" – Split, udruga za Sindrom Down – 21, udruga „Duga“, udruga DYXY - Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja, KLUB TRUDNICA "BEBA EVA", Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Mala tvornica sreće,udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin, udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Naša dica", Poduzetnički centar Split, udruga za promicanje prirodnih i tehničkih znanosti "Put znanosti", Trogirska karnevalska udruga "RAŠPIN JUTE", Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, Hrvatski Cheerliding savez, udruga osoba s invaliditetom Split, "Prijatelji kulturne i prirodne baštine Žrnovnice - ŽRVANJ", Županijska udruga slijepih Split, udruga za inkluziju – "Lastavice", Split, udruga "NAŠ HAJDUK". DKU praksu kod svake udruge će moći odraditi do 3 studenta koje će mentorirati profesori s Ekonomskog fakulteta.

Udruga Srce

Mentor: doc. dr. sc. Daša Dragnić
Područje: Marketing
Cilj: Integrirana marketinška komunikacija odnosno promocija kako bi udruga povećala vidljivost i informiranost šire lokalne zajednice te povećala vidljivost tekućih aktivnosti i događanja u organizaciji
Aktivnosti: izrada programa komunikacije s medijima, social media marketing, osmišljavanje vizualnih elemenata udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja, PR aktivnosti isl.

Prijavi se

Udruga Naša dica

Mentor: doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija
Područje: Marketing, event management
Cilj: Razviti program upravljanja manifestacijama uključujući cjelokupan proces koji se odnosni na administraciju, marketing i koordinaciju manifestacija Aktivnosti: izrada programa manifestacije, izrada plana i projekcije budžeta organiziranja manifestacije, podrška pri izradi promotivnih materijala, sudjelovanje u komunikaciji s medijima, koordinacija i praćenje manifestacije.

Prijavi se

Udruga MoSt

Mentor: izv.prof.dr.sc. Lovrinčević Marina
Područje: Marketing, održivi razvoj, financijski menadžment
Cilj: Pronalazak modela efikasnog prikupljanja sredstava kao i jačanje ugleda i imidža udruge prema široj javnosti i ciljnim skupinama
Aktivnosti: provedba istraživanja tržišta za financijsku održivost udruge, izrada modela i primjene modela efikasnog prikupljanja sredstava, sudjelovanje u osmišljavanju i organiziranju događaja usmjerenih na prikupljanje sredstava, izrada marketing plana, PR aktivnosti.

Prijavi se

Udruga TOMS

Mentor: izv.prof.dr.sc. Smiljana Pivčević
Područje: Turizam
Cilj: Procjena pristupačnosti turističke ponude u Trogiru te izrada mogućih rješenja kojima bi se unaprijedila turistička ponuda grada Trogira na način da ona bude pristupačna i dostupna svim osobama, bez obzira na fizička ograničenja, invaliditet ili godine.
Aktivnosti: provedba istraživanja o potrebama OSI, sudjelovanje u identifikaciji potreba, želja i očekivanja turista s invaliditetom u sklopu istraživanja, sudjelovanje u obradi rezultata istraživanja, izrada istraživanja potreba krajnjih korisnika.

Prijavi se

Klub mladih Split

Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Bilić
Područje: Poduzetništvo, društveno poduzetništvo
Cilj: Razvoj modela društvenog poduzetništva među mladima povezujući na inovativan i održiv način sve sudionike projekta sa ciljem stvaranja novih društvenih vrijednosti
Aktivnosti: izrada idejnog prijedloga za model društvenog poduzetništva, izrada poslovnog modela društvenog poduzeća, izrada financijskog plana održivosti društvenog poduzeća.

Prijavi se

KLUB TRUDNICA "BEBA EVA"

Mentor: TBD
Aktivnosti: Izrada idejnog prijedloga za ažuriranje web stranice udruge, kreiranje sadržaja za web stranicu, objavljivanje sadržaja na web stranici, podrška pri osmišljavanju i izradi vizualnih materijala za ciljane kampanje, podrška u realizaciji i promociji video edukativnih uradaka, podrška u komunikaciji s medijima, partnerima i lokalnom zajednicom.

Prijavi se

Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" – Split"

Mentor: TBD
Aktivnosti: Upoznavanje studenata s radom udruge i pravima potrošača, izrada rada o obvezama trgovaca i praktičnoj provedbi Zakona o zaštiti potrošača, upoznavanje s propisima povezanim s teorijskim radom, podrška i sudjelovanje u savjetovanju potrošača uz mentora iz udruge, terensko prikupljanje podataka kroz kontrolu ispravnosti rada trgovaca i ugostitelja.

Prijavi se

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete Solin

Mentor: TBD
Aktivnosti: Upoznavanje s provedbom projekata udruge, praćenje projektnog budžeta, izrada proračuna projekata, izrada alata za praćenje novčanog tijeka, sudjelovanje u izradi projekata, sudjelovanje u izvještavanju projekata, osmišljavanje vizualnih elemenata Udruge, osmišljavanje promotivnih materijala Udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja Udruge ,sudjelovanje u davanju izjava medijima o događanjima u Udruzi, sudjelovanje u pisanju promotivnih objava.

Prijavi se

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SPLIT

Mentor: TBD
Aktivnosti: Izrada modela i primjene modela efikasnog prikupljanja sredstava, sudjelovanje u osmišljavanju i organiziranju događaja usmjerenih na prikupljanje sredstava, izrada plana PR komunikacije, pružanje podrške pri komunikaciji s medijima na lokalnoj i državnoj razini, istraživanje tržišta za provedbu prikupljanja sredstava.

Prijavi se

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju "Anđeli"

Mentor: TBD
Aktivnosti: Utvrđivanje broja djece s teškoćama u razvoju integriranih u redovne obrazovne sustave – istraživanje dodatnih potreba djece kroz izvaninstitucionalnu skrb, promocija projekta izvaninstitucionalnog obrazovanja i psihosocijalne podrške za djecu djece s teškoćama u razvoju integriranih u redovne obrazovne sustave (po redovnom ili posebnom programu), promocija Dječjeg vrtića Mali dupin – specijaliziranog za rad s djecom s teškoćama u razvoju, marketinške aktivnosti vezane za rad Udruge, upoznavanje s radom udruge.

Prijavi se

Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija

Mentor: TBD
Aktivnosti: Upoznavanje studenata s planom i programom udruge, upoznavanje studenata s radom udruge i sustavom vođenja, sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti što uključuje radionice, manifestacije i humanitarne akcije, sudjelovanje u izradi projekata, interpretacija prikupljenih podataka tijekom realizacije stručne prakse.

Prijavi se

Aerotehnička udruga Split

Mentor: TBD
Aktivnosti: Proučavanje pravilniika i upoznavanje studenata s radom udruge, pisanje natječaja, priprema natječajne dokumentacije, marketing kampanje za prikupljanje financijskih sredstava, administracija sponzorskih i donatorskih ugovora, izrada marketinškog identiteta.

Prijavi se

Udruga DYXY - Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja

Mentor: TBD
Aktivnosti: Organizacija humanitarne akcije, izrada akcijskog plana, izrada financijskog plana manifestacije, osmišljavanje promotivnih materijala Udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja Udruge.

Prijavi se