O centru

CENTAR ZA DRUŠTVENO KORISNO UČENJE

Cilj centra

Centar za društveno korisno učenje djeluje na Ekonomskom fakultetu u Splitu te provodi u nastavi program društveno korisnog učenja u sklopu kolegija Stručna praksa-DKU. Time se adresira problem nedostatka stabilnih ljudskih potencijala koji sprječava održivi razvoj organizacija civilnog društva. Cilj Centra je ojačati suradnju između organizacija civilnog društva (OCD) i visokoobrazovnih institucija u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici te izgradnji mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana. Ciljane skupine projekta su: studenti, zaposlenici u OCD-ovima, zaposlenici visokoobrazovnih ustanova, volonteri.

Navedena podrška kroz projekt ciljnim skupinama prvenstveno se odnosi na:
Uključivanje studenata u program DKU na Ekonomskom fakultetu kako bi stekli praktična znanja i vještine za rješavanje konkretnih društvenih problema. Osim podrške programu DKU, kroz centar za DKU studenti će imati priliku i informirati se o mogućnostima volontiranja u svim zainteresiranim OCD-ovima na području SDŽ, te imati potporu za razvoj društvenih inovacija (u suradnji sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Ekonomskog fakulteta) s ciljem poticanja što većeg angažmana studenata kao aktivnih građana u društvu.
Osposobljavanje nastavnika fakulteta i zaposlenika partnerskih organizacija civilnoga društva za implementaciju programa društveno korisnog učenja.
Educiranje volontera za DKU, informiranje i promidžba mogućnosti volonterske prakse u udrugama, poticanje studenata na volonterski rad i po završetku DKU.


EUROPSKI SOCIJALNI FOND

O projektu


Nositelj projekta: Klub mladih Split
Partneri: Ekonomski fakultet u Splitu, udruga Srce, udruga Naša dica, udruga MoSt i udruga TOMS
Razdoblje provedbe projekta: 1.rujna 2018. - 1.rujna 2020.
Ukupna vrijednost projekta: 1.197.396,37 kn
Sufinanciranje kroz ESF: 1.017.786,91 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH.
Više informacija o operativnom programu: www.esf.hr
Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr