Mentori

Mentori - profesori s Ekonomskog fakulteta

Profesori uključeni u provedbu programa društveno korisnog učenja kroz Centar

doc. dr. sc. Daša Dragnić

Katedra za marketing


doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija

Katedra za marketing


izv.prof.dr.sc. Smiljana Pivčević

Katedra za turizam i gospodarstvo


izv.prof.dr.sc. Lovrinčević Marina

Katedra za menadžment


izv.prof.dr.sc. Ivana Bilić

Katedra za menadžment


Mentori - koordinatori iz udruga

Koordinatori iz udruga uključeni u provedbu programa društveno korisnog učenja kroz Centar

Ana Tandara

Udruga Srce


Mihaela Lovrić

Udruga Naša dica


Ivana Mitar

Udruga TOMS


Ivo Puljek

Udruga MoSt


Romana Ban

Klub mladih Split


 

Prijavite se na naš newsletter


Ispunjavanjem obrasca potvrđujete da ste suglasni da se vaši osobni podaci prikupljeni ovim putem, mogu koristiti za slanje obavijesti Centra za DKU.