Mentori

Mentori - profesori s Ekonomskog fakulteta

Profesori uključeni u provedbu programa društveno korisnog učenja kroz Centar

doc. dr. sc. Daša Dragnić

Katedra za marketing


doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija

Katedra za marketing


izv.prof.dr.sc. Smiljana Pivčević

Katedra za turizam i gospodarstvo


izv.prof.dr.sc. Lovrinčević Marina

Katedra za menadžment


izv.prof.dr.sc. Ivana Bilić

Katedra za menadžmentprof. dr. sc. Dulčić Želimir

Katedra za menadžment


izv.prof.dr.sc. Ćukušić Maja

Katedra za poslovnu informatiku


izv.prof.dr.sc. Garbin Praničević Daniela

Katedra za poslovnu informatiku


doc. dr. sc. Kordić Lana

Katedra za turizam i gospodarstvo


izv.prof.dr.sc. Višić Josipa

Katedra za opću ekonomijuprof. dr. sc. Pivac Snježana

Katedra za kvantitativne metode


doc. dr. sc. Čular Marko

Katedra za računovodstvo i reviziju


izv.prof.dr.sc. Matić Ivan

Katedra za menadžment


doc. dr. sc. Pepur Mario

Katedra za marketing


Mentori - koordinatori iz udruga

Koordinatori iz udruga uključeni u provedbu programa društveno korisnog učenja kroz Centar

Nedjeljka Nakić

Udruga Srce


Mihaela Lovrić

Udruga Naša dica


Ivana Mitar

Udruga TOMS


Ivo Puljek

Udruga MoSt


Mira Ursić

Klub mladih Split


 

Prijavite se na naš newsletter


Ispunjavanjem obrasca potvrđujete da ste suglasni da se vaši osobni podaci prikupljeni ovim putem, mogu koristiti za slanje obavijesti Centra za DKU.