Volontiranje


November 16, 2020

Oglas za volontersku poziciju pomoćnog Financijskog/e Administratora/ice UDRUGE FENIKS SPLIT

e-Društveno korisno učenje (elektroničko Društveno korisno učenje - eDKU) ili virtualno društveno korisno učenje (vDKU) je kolegij koji se provodi posredstvom ICT-a (Informacijskih i komunikacijskih tehnologija) pri čemu se nastavna komponenta, uslužna komponenta ili oboje, održava online, često u hibridnom modelu.
June 12, 2020

Društveno odgovorno Sveučilište – poticatelj kulture volontiranja

U ovom članku donosimo pregled smjernica za Sveučilište u ulozi poticatelja kulture volontiranja.
June 3, 2020

Volontiranje studenata i njegova važnost

Volontiranje studenata nije samo u interesu društva i studenta, ono je u interesu akademskih ustanova, jer se uključivanjem studenata u volonterske aktivnosti u zajednici jača socijalni i kulturni život kampusa i fakulteti stječu ugled.
May 20, 2020

Volontiranje kao profesionalni napredak i ulazak u svijet rada

Svakodnevno se susrećemo s problemom, pri potrazi za zaposlenjem, da poslodavci traže već postojeće radno iskustvo. Ako uzmemo u obzir i činjenicu nedostatka radnih mjesta za sve, tada se vrtimo u krug jer je iskustvo kroz postojeći rad (a pogotovo pritom mislimo na mlade naraštaje) gotovo nemoguće steći. I ovdje nastupa važna uloga volonterstva – u stjecanju radnog iskustva, radnih navika i kvaliteta koje će budući poslodavac tražiti.
May 19, 2020

Aktivno građanstvo i civilno društvo

Struktura mišljenja, organizacije i rada svake društvene zajednice u bitnom se dijelu razvija kroz djelovanje civilnog društva – neformalnog sustava građanske povezanosti i inicijativa, koje se očituje kroz samoorganizaciju građana u različite vrste dobrovoljnih udruženja, nevladinih organizacija i interesnih skupina.
May 18, 2020

Definicija volonterstva

Ono što je zajedničko svim definicijama jest pozitivno shvaćanje volonterstva kao građanske vrline koja inicira promjene u društvu, izgrađujući ljudski potencijal i jačajući osjećaj solidarnosti.
September 3, 2019

Lansiran portal studentskih volonterskih praksi

Lansiran je Portal studentskih volonterskih praksi, koji ima za cilj informirati mlade o mogućnostima volontiranja i polaganja stručne prakse u sklopu društveno korisnog učenja u organizacijama […]
January 11, 2019

Razlike i sličnosti društveno korisnog učenja i volontiranja

Postoji nekoliko načina da se uključite u pružanje usluga namijenjenih boljitku zajednice, od kojih ćemo se usredotočiti na dva glavna - volontiranje i društveno korisno učenje.
January 8, 2019

Mali vodič kroz volontiranje

Zakon o volonterstvu definira volontiranje kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.