urednica


September 19, 2019

Obavijest o mogućnosti obavljanja Stručne prakse-DKU

Stručna praksa – društveno korisno učenje (SP-DKU) je izborni predmet koji se upisuje u okviru studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji društveno […]
June 6, 2019

Što se očekuje od nastavnika, studenta i zajednice?

Akademska zajednica mora postati snažniji partner u potrazi za rješenjima najvažnijih društvenih, građanskih, ekonomskih i moralnih problema.
June 4, 2019

Partnerstvo kroz društveno korisno učenje

Odnosi kroz društveno korisno učenje objedinjuju školske potrebe i resurse s potrebama i resursima zajednice kako bi se poboljšala učinkovitost svakog od njih.
May 31, 2019

Mentorstvo u OCD-ovima

Mentorstvo je kompleksan, interaktivan proces koji se odvija između pojedinaca različitog nivoa iskustva i stručnosti, u kojem stručnjak (mentor) daje podršku svom kolegi kako bi postao efikasniji u radu i doprinio ostvarenju ciljeva ustanove u kojoj radi. Krajnji cilj jest profesionalni razvoj i napredovanje.
May 24, 2019

DKU principi – povezanost s nastavom

Ključna načela i principi društveno korisnog učenja u nastavi.
May 22, 2019

Civilna misija kao treća misija sveučilišta

Misija sveučilišta nikada nije bila statična već se mijenjala ovisno o društvenim potrebama, ponajprije kroz okvire povijesnog, političkog i ekonomskog konteksta, te se zbog toga i različito interpretirala. Ona se može jedino obavljati u interakciji s društvenom zajednicom, jer tako sveučilišta mogu promicati socijalni utjecaj vlastite obrazovne, znanstvene i umjetničke djelatnosti.
May 20, 2019

Principi kvalitetne refleksije: “THE 4 C’S” MODEL

Refleksija se provodi kontinuirano, tijekom cijelog kolegija. Višestruke mogućnosti za refleksiju prije, tijekom i nakon iskustva zalaganja u zajednici pripremaju studente da se učinkovito uključe u rad zajednice/OCDa, da istražuju pitanja, izazove i uvide koji nastaju i/ili se mijenjaju tijekom vremena.
May 6, 2019

Petnaest načela za provedbu reciprociteta

Kao rezultat profesionalnog iskustva u razvoju programa društveno korisnog učenja, M.Gail Hickey identificirala je 15 načela koja fakulteti trebaju uzeti u obzir prilikom provedbe reciprociteta u partnerstvu s neprofitnim organizacijama u zajednici.
April 26, 2019

Kreativne ideje za uvođenje DKU u školsku učionicu

Nastavnici s kojima smo razgovarali složili su se da je ključ za stvaranje društveno korisnog učenja poticanje učenika da osmisle vlastitu projektnu ideju - ili pronađu onu koju uistinu podupiru - i da povežu taj projekt s nastavnim planom i programom na više načina.