Društveno korisno učenje


November 16, 2020

Oglas za volontersku poziciju pomoćnog Financijskog/e Administratora/ice UDRUGE FENIKS SPLIT

e-Društveno korisno učenje (elektroničko Društveno korisno učenje - eDKU) ili virtualno društveno korisno učenje (vDKU) je kolegij koji se provodi posredstvom ICT-a (Informacijskih i komunikacijskih tehnologija) pri čemu se nastavna komponenta, uslužna komponenta ili oboje, održava online, često u hibridnom modelu.
July 17, 2020

Redizajn DKU projekata za njihovo prilagođavanje potrebama COVID-a / post-COVID-a

Partnerske organizacije iz zajednice mogu željeti/trebati redizajnirati svoje DKU projekte kako bi ih prilagodile COVID/post-COVID potrebama. U nekim slučajevima, možda su primijetili nove potrebe u zajednici s kojim se žele baviti ili su se njihove aktivnosti promijenile i žele prilagoditi DKU projekt, zadržavajući pri tom svoju glavnu misiju.
July 16, 2020

e-Društveno korisno učenje

e-Društveno korisno učenje (elektroničko Društveno korisno učenje - eDKU) ili virtualno društveno korisno učenje (vDKU) je kolegij koji se provodi posredstvom ICT-a (Informacijskih i komunikacijskih tehnologija) pri čemu se nastavna komponenta, uslužna komponenta ili oboje, održava online, često u hibridnom modelu.
June 19, 2020

Kolegij s komponentom društveno korisnog učenja

Pri planiranju kolegija s komponentom društveno korisnog učenja važno je zapamtiti da se projekt koji će studenti osmisliti mora povezati s ishodima učenjima kolegija, mora rješavati odabrani društveni problem i mora uključiti jednaki nadzor i mentoriranja nastavnika i odabrane organizacije.
June 15, 2020

Refleksija i kritičko razmišljanje u metodi DKU-a

Kritičko razmišljanje i refleksija ključ su za uspješno svladavanje metode društveno korisnog učenja. Jedino njime studenti mogu, kroz dnevnik rada, usmenu raspravu, slušanje i čitanje o međusobnim iskustvima analizirati i kritičko povezati proživljena iskustva s ciljevima kolegija i vlastitog studija.
June 12, 2020

Društveno odgovorno Sveučilište – poticatelj kulture volontiranja

U ovom članku donosimo pregled smjernica za Sveučilište u ulozi poticatelja kulture volontiranja.
June 5, 2020

Izazovi u implementaciji DKU

Unaprjeđenje visokoškolske nastave ponekad nailazi na brojne izazove. Sam postupak/proces započinjanja promjena u sustavu obrazovanja nije niti malo lak. Ipak, mnogi sveučilišni nastavnici nastoje u suradnji s drugim sveučilištima i institucijama visokoškolskog obrazovanja ostvariti viziju bolje primjene stečenih znanja i vještina kao i razvoj novih.
June 3, 2020

Volontiranje studenata i njegova važnost

Volontiranje studenata nije samo u interesu društva i studenta, ono je u interesu akademskih ustanova, jer se uključivanjem studenata u volonterske aktivnosti u zajednici jača socijalni i kulturni život kampusa i fakulteti stječu ugled.
June 1, 2020

O društveno korisnom učenju: povezanost obrazovanja i društvene odgovornosti

DKU je inovativna nastavna metoda jer mijenja iskustvo učenja i podučavanja — kako za studente, tako i za nastavno osoblje. U samoj srži metode je ideja povezanosti sveučilišta i društva u kojem se ono nalazi, transfer znanja koji obogaćuje sve uključene strane i činjenica da visoko  obrazovanje dobiva mogućnost — aktivno i pozitivno — utjecati na okolinu oko sebe.