DRUŠTVENO KORISNO UČENJE U SVJETLU GLOBALIZACIJE – 2. dio