DRUŠTVENO KORISNO UČENJE U SVJETLU GLOBALIZACIJE – 1. dio