Kako razviti plan za procjenu lokalnih potreba i resursa?