Lokalna zajednica


September 18, 2019

Obavijest o mogućnosti obavljanja Stručne prakse-DKU

Stručna praksa – društveno korisno učenje (SP-DKU) je izborni predmet koji se upisuje u okviru studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji društveno […]
September 3, 2019

Lansiran portal studentskih volonterskih praksi

Lansiran je Portal studentskih volonterskih praksi, koji ima za cilj informirati mlade o mogućnostima volontiranja i polaganja stručne prakse u sklopu društveno korisnog učenja u organizacijama […]
July 4, 2019

Društveno korisno učenje za globalno građanstvo: teorije, pedagogije i iskustva – 2.dio

Umjesto prijenosa znanja, odgajatelj je usredotočen na razvoj vještina kritičke analize učenika, svijest o globalnim uvjetima, udobnost s dvosmislenošću i razlikama te razumijevanje njihovog potencijala za reprodukciju statusa quo. Riječ je o olakšavanju učeničkog prihvaćanja nečeg stranog. To zahtijeva prelazak s transmisivne pedagogije na učenje kroz otkrivanje, učenje usmjereno na učenika, kognitivno utemeljeno učenje
July 2, 2019

Društveno korisno učenje za globalno građanstvo: teorije, pedagogije i iskustva – 1.dio

Dok se u globalnom obrazovanju svaki problem gleda iz perspektive lokalnog/nacionalnog i globalnog od najranije dobi, građanski odgoj i obrazovanje globalnu dimenziju uvodi tek u kasnijem stadiju obrazovanja.
June 6, 2019

Što se očekuje od nastavnika, studenta i zajednice?

Akademska zajednica mora postati snažniji partner u potrazi za rješenjima najvažnijih društvenih, građanskih, ekonomskih i moralnih problema.
June 4, 2019

Partnerstvo kroz društveno korisno učenje

Odnosi kroz društveno korisno učenje objedinjuju školske potrebe i resurse s potrebama i resursima zajednice kako bi se poboljšala učinkovitost svakog od njih.
May 20, 2019

Principi kvalitetne refleksije: “THE 4 C’S” MODEL

Refleksija se provodi kontinuirano, tijekom cijelog kolegija. Višestruke mogućnosti za refleksiju prije, tijekom i nakon iskustva zalaganja u zajednici pripremaju studente da se učinkovito uključe u rad zajednice/OCDa, da istražuju pitanja, izazove i uvide koji nastaju i/ili se mijenjaju tijekom vremena.
April 26, 2019

Kreativne ideje za uvođenje DKU u školsku učionicu

Nastavnici s kojima smo razgovarali složili su se da je ključ za stvaranje društveno korisnog učenja poticanje učenika da osmisle vlastitu projektnu ideju - ili pronađu onu koju uistinu podupiru - i da povežu taj projekt s nastavnim planom i programom na više načina.
April 24, 2019

Društveno korisno učenje u Hrvatskoj

Društveno korisno učenje (DKU), strategija poučavanja koja integrira rad u zajednici s akademskim učenjem, izvanredno je rješenje za povezivanje zajednice, tržišta rada i visokih učilišta u Hrvatskoj i regiji kako bi se zadovoljili ciljevi Bolonjskog procesa.