Društveno korisno učenje


May 22, 2020

Vrednovanje društveno korisnog učenja

Utjecaj i posljedice DKU-a jednako su vidljivi kako u prostoru visokog obrazovanja, tako i lokalne zajednice. Stoga, ocjenjivanje studenata od strane nastavnika mora biti utemeljeno na pruženim dokazima samih studenata, a ne na dokazu o izvršenim društveno korisnim aktivnostima.
May 21, 2020

Odabir odgovarajuće partnerske organizacije u programu DKU

Ispravan odabir odgovarajuće partnerske organizacije presudan je za uspješnu provedbu programa DKU-a, odnosno studentskih projekata. Važno je imati na umu da znanje dobiveno na kolegiju mora biti kanalizirano u smislenu aktivnost važnu za određeni studij.
May 20, 2020

Volontiranje kao profesionalni napredak i ulazak u svijet rada

Svakodnevno se susrećemo s problemom, pri potrazi za zaposlenjem, da poslodavci traže već postojeće radno iskustvo. Ako uzmemo u obzir i činjenicu nedostatka radnih mjesta za sve, tada se vrtimo u krug jer je iskustvo kroz postojeći rad (a pogotovo pritom mislimo na mlade naraštaje) gotovo nemoguće steći. I ovdje nastupa važna uloga volonterstva – u stjecanju radnog iskustva, radnih navika i kvaliteta koje će budući poslodavac tražiti.
May 19, 2020

Aktivno građanstvo i civilno društvo

Struktura mišljenja, organizacije i rada svake društvene zajednice u bitnom se dijelu razvija kroz djelovanje civilnog društva – neformalnog sustava građanske povezanosti i inicijativa, koje se očituje kroz samoorganizaciju građana u različite vrste dobrovoljnih udruženja, nevladinih organizacija i interesnih skupina.
May 18, 2020

Definicija volonterstva

Ono što je zajedničko svim definicijama jest pozitivno shvaćanje volonterstva kao građanske vrline koja inicira promjene u društvu, izgrađujući ljudski potencijal i jačajući osjećaj solidarnosti.
March 31, 2020

REFLEKSIJA: Učenje kroz služenje zajednici

Rad u zajednici, sam po sebi, može biti smislen, besmislen ili štetan. Refleksija je ključ za dobivanje značenja i smisla vašeg iskustva u radu za zajednicu. Što je refleksija? Proces u kojem učenici kritički razmišljaju o svojim iskustvima kroz proces društveno korisnog učenja.
March 30, 2020

Smjernice za uvođenje DKU u kolegij

Popis u nastavku opisuje način integriranja društveno korisnog učenja u vaš kolegij. Prilagodite ga vlastitim ciljevima učenja. Osoblje organizacija u zajednici (partnera) je dostupno vama i vašem kolegiju u bilo kojem trenutku. Osoblje i organizacije mogu biti osobito korisni u povezivanju teorije i prakse DKU-a, te između kolegija i mogućih aktivnosti koje će studenti raditi u zajednici.
March 25, 2020

Prihvaćaju li profesori u Hrvatskoj DKU

Jedno od rijetkih istraživanja koje se bavi ovom problematikom provele su autorice Ćulum i Ledić (2011), a jedan od specifičnih ciljeva istraživanja bio je utvrditi pretpostavke poticanja, razvoja i integracije civilne misije sveučilišta u temeljne akademske djelatnosti kroz analizu stavova i vrijednosnih dispozicija sveučilišnih nastavnika u odnosu na koncept civilne misije sveučilišta.
March 24, 2020

Modeli društveno korisnog učenja

Društveno korisno učenje moguće je implementirati u obrazovanje na mnoge načine, a primjeri aktivnosti mogu se realizirati unutar kolegija kao obvezna ili izborna sastavnica. Neki od najčešćih aktivnosti su: osmišljavanje i izvođenje radionica, izrada projekta i primjena istog u zajednici, angažman na postojećim projektima u suradnji s udrugama i sl.