Novosti & zanimljivosti


November 15, 2018

Kako razviti plan za procjenu lokalnih potreba i resursa?

Najbolji način procjene potreba i resursa jest korištenje što je moguće više dostupnih izvora informacija.