Novosti & zanimljivosti


June 1, 2020

O društveno korisnom učenju: povezanost obrazovanja i društvene odgovornosti

DKU je inovativna nastavna metoda jer mijenja iskustvo učenja i podučavanja — kako za studente, tako i za nastavno osoblje. U samoj srži metode je ideja povezanosti sveučilišta i društva u kojem se ono nalazi, transfer znanja koji obogaćuje sve uključene strane i činjenica da visoko  obrazovanje dobiva mogućnost — aktivno i pozitivno — utjecati na okolinu oko sebe.
May 22, 2020

Vrednovanje društveno korisnog učenja

Utjecaj i posljedice DKU-a jednako su vidljivi kako u prostoru visokog obrazovanja, tako i lokalne zajednice. Stoga, ocjenjivanje studenata od strane nastavnika mora biti utemeljeno na pruženim dokazima samih studenata, a ne na dokazu o izvršenim društveno korisnim aktivnostima.
May 21, 2020

Odabir odgovarajuće partnerske organizacije u programu DKU

Ispravan odabir odgovarajuće partnerske organizacije presudan je za uspješnu provedbu programa DKU-a, odnosno studentskih projekata. Važno je imati na umu da znanje dobiveno na kolegiju mora biti kanalizirano u smislenu aktivnost važnu za određeni studij.
May 20, 2020

Volontiranje kao profesionalni napredak i ulazak u svijet rada

Svakodnevno se susrećemo s problemom, pri potrazi za zaposlenjem, da poslodavci traže već postojeće radno iskustvo. Ako uzmemo u obzir i činjenicu nedostatka radnih mjesta za sve, tada se vrtimo u krug jer je iskustvo kroz postojeći rad (a pogotovo pritom mislimo na mlade naraštaje) gotovo nemoguće steći. I ovdje nastupa važna uloga volonterstva – u stjecanju radnog iskustva, radnih navika i kvaliteta koje će budući poslodavac tražiti.
May 19, 2020

Aktivno građanstvo i civilno društvo

Struktura mišljenja, organizacije i rada svake društvene zajednice u bitnom se dijelu razvija kroz djelovanje civilnog društva – neformalnog sustava građanske povezanosti i inicijativa, koje se očituje kroz samoorganizaciju građana u različite vrste dobrovoljnih udruženja, nevladinih organizacija i interesnih skupina.
May 18, 2020

Definicija volonterstva

Ono što je zajedničko svim definicijama jest pozitivno shvaćanje volonterstva kao građanske vrline koja inicira promjene u društvu, izgrađujući ljudski potencijal i jačajući osjećaj solidarnosti.
May 6, 2020

Održan virtualni Hack4Split 2020

Ni korona virus (COVID 19) nije spriječila organizaciju 3. po redu Hack4Split koji se održao online putem MS Teams, iz udobnosti dnevnog boravka.
March 31, 2020

REFLEKSIJA: Učenje kroz služenje zajednici

Rad u zajednici, sam po sebi, može biti smislen, besmislen ili štetan. Refleksija je ključ za dobivanje značenja i smisla vašeg iskustva u radu za zajednicu. Što je refleksija? Proces u kojem učenici kritički razmišljaju o svojim iskustvima kroz proces društveno korisnog učenja.
March 30, 2020

Smjernice za uvođenje DKU u kolegij

Popis u nastavku opisuje način integriranja društveno korisnog učenja u vaš kolegij. Prilagodite ga vlastitim ciljevima učenja. Osoblje organizacija u zajednici (partnera) je dostupno vama i vašem kolegiju u bilo kojem trenutku. Osoblje i organizacije mogu biti osobito korisni u povezivanju teorije i prakse DKU-a, te između kolegija i mogućih aktivnosti koje će studenti raditi u zajednici.