Novosti & zanimljivosti


March 25, 2020

Prihvaćaju li profesori u Hrvatskoj DKU

Jedno od rijetkih istraživanja koje se bavi ovom problematikom provele su autorice Ćulum i Ledić (2011), a jedan od specifičnih ciljeva istraživanja bio je utvrditi pretpostavke poticanja, razvoja i integracije civilne misije sveučilišta u temeljne akademske djelatnosti kroz analizu stavova i vrijednosnih dispozicija sveučilišnih nastavnika u odnosu na koncept civilne misije sveučilišta.
March 24, 2020

Modeli društveno korisnog učenja

Društveno korisno učenje moguće je implementirati u obrazovanje na mnoge načine, a primjeri aktivnosti mogu se realizirati unutar kolegija kao obvezna ili izborna sastavnica. Neki od najčešćih aktivnosti su: osmišljavanje i izvođenje radionica, izrada projekta i primjena istog u zajednici, angažman na postojećim projektima u suradnji s udrugama i sl.
March 9, 2020

ExtensionEngine i Adriatic.hr – novi partneri Hack4Split

Tvrtke ExtensionEngine i Adriatic.hr prepoznale su društvenu vrijednost Hack4Split-a te će nam se njihovi timovi pridružiti u rješavanju društvenih problema za boljitak naše lokalne zajednice. Tko su naši novi […]
February 28, 2020

Primjeri aktivnosti društveno korisnog učenja

Aktivnosti društveno korisnog učenja brojne su, a u odnosu na to tko je uslužen i na koji način, razlikuju se izravne i neizravne usluge, pristup zastupanja/zagovaranja te istraživanja temeljena na zajednici.
February 27, 2020

Razvoj metode društveno korisnog učenja

Model iskustvenog učenja nastao je 1967. godine u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom “service-learning“ a za sam naziv zaslužni su predstavnici odbora Southern Regional Education Board-a, Robert Sigmon i William Ramsey. S novim valom razvoja modela mijenjalo se i njegovo nazivlje, no srž je uvijek ostala ista - odnosio se na učenje koje se stječe iskustvom tj. zalaganjem studenata u zajednici. 
January 24, 2020

Komponente učinkovitih programa društveno korisnog učenja

Center for Service Learning & Academic Internships (2001) ističe osam ključnih elemenata svakog DKU-a koji se referiraju na ono što bi studenti trebali znati i moći učiniti kao rezultat sudjelovanja u nekom od oblika društveno korisnog učenja.
January 23, 2020

Što nije DKU?

Društveno korisno učenje, za razliku od tradicionalne prakse i rada na terenu te drugih primjena naučenog na studiju, stavlja naglasak na podjednaku korist studenata i organizacija kroz zajedničku suradnju pri ostvarenju različitih ciljeva.
January 21, 2020

Strana istraživanja o doprinosima društveno korisnog učenja

Rezultati istraživanja diljem svijeta ukazuju na mnogobrojne dobiti ove inovacije u nastavnom procesu. Prije svega, ta dobit se odnosi na bolje usvajanje nastavnog sadržaja te sveobuhvatnije stjecanje iskustva studenata za svoju buduću profesiju.
January 20, 2020

Treba li društveno korisno učenje biti obvezno za studente?

Ako je društveno korisno učenje toliko vrijedno, zašto se ne bi tražilo od svih učenika? Ova su pitanja postavljana više puta, uglavnom od strane predsjednika i prorektora koji su se uvjerili u vrijednost društveno korisno učenja za učenike i zajednice