Novosti & zanimljivosti


February 14, 2019

STEM I DRUŠTVENO KORISNO UČENJE

Na koji način se STEM povezuje s društveno korisnim učenjem? Dijeljenje znanja i vještina pomoći će stimulirati njihove interese i želju za učenjem, a možda i jednog dana slijediti STEM karijeru.
February 7, 2019

UTJECAJ DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA NA STUDENTE

Jedan od ciljeva visokog obrazovanja je obrazovanje društveno odgovornih i aktivnih građana i poticanje njihovog zalaganja u zajednici.  Da bi se to postiglo potrebno je ići korak dalje od klasičnog obrazovanja te poticati veće sudjelovanje studenata u rješavanju problema zajednice.
February 1, 2019

KLJUČNA ULOGA KAMPUSA: Planiranje u studentskom građanskom obrazovanju – 2. dio

One institucije koje žele postići cilj pripreme učenika za život angažiranog građanstva se moraju obvezati na izgradnju kampusnog ozračja i poticati angažman za javno dobro.
January 31, 2019

KLJUČNA ULOGA KAMPUSA: Planiranje u studentskom građanskom obrazovanju – 1. dio

Autori zagovaraju nužnost planiranja aktivnosti kampusa za postizanje studentskog, građanskog i demokratskog učenja kroz dvije središnje tvrdnje.
January 22, 2019

DRUŠTVENO KORISNO UČENJE U SVJETLU GLOBALIZACIJE – 3. dio

Na temelju ranije rasprave, nije teško razmotriti implikacije globalizacije na način kako razumjeti zajednice s kojima i za koje radimo, te čimbenike koje treba uzeti u obzir u identificiranju važnih potreba zajednice i povezivanju tih potreba s interesima učenika i partnera u zajednici.
January 18, 2019

DRUŠTVENO KORISNO UČENJE U SVJETLU GLOBALIZACIJE – 2. dio

Kako se globalizacija povezuje sa društveno korisnim učenjem ili, konkretnije, koje su posljedice triju međusobno povezanih lica za dva važna načela dobre prakse, uzajamnosti i zadovoljavanja potreba zajednice?
January 15, 2019

DRUŠTVENO KORISNO UČENJE U SVJETLU GLOBALIZACIJE – 1. dio

Autor ispituje tri  međusobno povezana lica globalizacije- neoliberalizam, vremensko-prostorno kompresiranje i globalizam - kako bi pratili njihove implikacije na dva principa društveno korisnog učenja: uzajamnost i zadovoljavanje potreba zajednice.
January 11, 2019

Razlike i sličnosti društveno korisnog učenja i volontiranja

Postoji nekoliko načina da se uključite u pružanje usluga namijenjenih boljitku zajednice, od kojih ćemo se usredotočiti na dva glavna - volontiranje i društveno korisno učenje.
January 8, 2019

Mali vodič kroz volontiranje

Zakon o volonterstvu definira volontiranje kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.